Activació Muscular

Nou

UNA EINA 

REVOLUCIONÀRIA

L'Activació Muscular ofereix una nova visió pel què fa a la valoració i tractament de les disfuncions musculars i articulars. Consisteix en una tècnica de palpació realitzada en llitera a través de la qual reajustem el sistema neuromuscular. Gràcies a ella, optimitzem el nostre control reflexe sobre els músculs traduint-se bàsicament, en un millor rang articular i en un augment de la força muscular. Aquesta tècnica, que ve de Denver (Colorado) va ser introduida a nivell Europeu fa cinc anys i encara hi ha molt pocs especialistes: només seixanta, quinze dels quals són a la provincia de Barcelona i rodalies.

Més detalls

Més informació

¿PER QUÈ SENTIM DOLORS i MOLÈSTIES MUSCULARS?


El sistema nerviós és l'encarregat de controlar el nostre sistema muscular i articular. Aquest mira de donar a tots i cadascun dels músculs, el grau de contracció adequat en cada moment per a poder fer els moviments o estabilitzar la nostra posició corporal de la manera més eficaç possible amb el mínim desgast articular i energètic.
Degut a diversos factors, el cos es veu sotmès a un excés d'estrès muscular (llargues jornades davant de l'ordinador, moltes hores d'empeus amb tacons, activitats amb moviments molt repetitius, …). Això fa que uns músculs determinats treballin més del normal. En conseqüència, el sistema nerviós perd la capacitat de control sobre aquests músculs fent que no els pugui contraure correctament, provocant desequilibris en la tensió que exerceixen els músculs sobre les articulacions. Això es tradueix en les típiques molèsties musculares i problemes articulars que acostumem a notar en el nostre dia a dia (“contractures” cervicals, dolors a la zona lumbar, molèsties a les espatlles, falta de movilitat en certes articulacions, fatiga general fora de l'habitual, …).


¿COM EVITAR O DISMINUIR AQUESTES MOLÈSTIES?


En conviure amb aquestes molèsties a diari, arribem a considerar que ja són “normals” però si el sistema neuromuscular treballa òptimament no hauríem de notar cap tipus de dolor o rigidesa. A més, si no fem cas d'aquestes molèsties “normals” poden, per una banda, passar a ser cròniques i, per una altra, provocar més desgast articular de l'habitual. Moltes de les lesions musculoarticulars que patim són degudes a desajustos neuromusculars que no han estat reequilibrats a temps.

Amb l'ajuda de l'Activació Muscular valorem on es troben aquests desequilibris neuromusculars i, a través d'unes tècniques de palpació específiques, restablim la conexió sistema nerviós-múscul, fent que aquest primer pugui tornar a donar el grau de contracció adequat a cada múscul.


¿QUANTES SESSIONS NECESSITO PER PODER REAJUSTAR EL MEU COS?


El nombre de sessions necessari depèn de cada cas. De vegades amb una sola sessió és suficient i d'altres fa falta dues o tres sessions para deixar el sistema el més óptim possible.
Un cop optimizat el sistema neuromuscular, i perquè no tornin les molèsties “normals” són necessàries dues coses:
- Fa falta reforçar aquelles zones específiques que són susceptibles de ser desajustades. Aquest treball és realizat a través de programes generals a la sala de fitness o amb sessions especialitzades d'entrenament personal.
- És recomenable anar fent sessions d'Activació Muscular de manteniment amb una freqüència d'un mes aproximadament entre sessions (depenent de cada cas).

Opinions

Escriviu una valoració

Activació Muscular

Activació Muscular

UNA EINA 

REVOLUCIONÀRIA

L'Activació Muscular ofereix una nova visió pel què fa a la valoració i tractament de les disfuncions musculars i articulars. Consisteix en una tècnica de palpació realitzada en llitera a través de la qual reajustem el sistema neuromuscular. Gràcies a ella, optimitzem el nostre control reflexe sobre els músculs traduint-se bàsicament, en un millor rang articular i en un augment de la força muscular. Aquesta tècnica, que ve de Denver (Colorado) va ser introduida a nivell Europeu fa cinc anys i encara hi ha molt pocs especialistes: només seixanta, quinze dels quals són a la provincia de Barcelona i rodalies.

Escriviu una valoració